Valitse sivu

Meluilmoitus

Melu- ja tärinäilmoitus tehdään esimerkiksi isoista yleisötapahtumista ja rakennushankkeista.

Toiminnanharjoittaja, jonka toiminta voi aiheuttaa erityisen häiritsevää melua tai tärinää, on velvollinen tekemään toiminnastaan kirjallisen ilmoituksen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Melu- ja tärinäilmoitus tehdään esimerkiksi isoista yleisötapahtumista ja rakennushankkeista. Erityisesti louhinnasta, murskauksesta ja paalutuksesta tulee tehdä ilmoitus. Jos toiminta ulottuu usean kunnan alueelle, meluilmoitus tehdään ELY-keskukselle.

Meluilmoitusta tehdessä tulee tarkistaa mitä kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä meluilmoituksen tekemisestä sanotaan.

Edellytykset

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä toiminnasta, johon on haettu ympäristölupa. Tai, jotka on rajattu Sysmän kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle. Yksityishenkilöiltä ei edellytetä ympäristöilmoituksia näiden omaan talouteen liittyvistä toimista.

Toimintaohjeet

Melu- ja tärinäilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Kunta käsittelee ilmoituksen ja antaa tarpeelliset määräykset, joita ilmoituksen tekijän on noudatettava. Yhdellä melu- ja tärinäilmoituksella voidaan ilmoittaa useampia tapahtumia.