Valitse sivu

Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin

Jätteen ammattimaisen kerääjän on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten.

Sysmän kunnan ympäristöviranomainen vastaanottaa ilmoituksen ja kirjaa yrityksen jätehuoltorekisteriin.

Täytä ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta. Toimita se kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle joko sähköpostilla tai postitse.