Valitse sivu

Sysmän kunnassa kartoitetaan kuluvan kevään ja kesän aikana vesihuollon putkistojen ja laitteiden sijaintia.

Vesihuollon rakentaminen alkoi Sysmässä Maa- ja Veden suunnitelmiin perustuen 1960-luvulla ja tällä hetkellä on maan alla yli 100 km sekä vesi- että viemärijohtoa. Varsinkin vanhemmista verkosto-osista on sijainti- ja materiaalitieto epätarkkaa, eikä kaikista johto-osista löydy luotettavaa suunnitelmatietoa. Vesihuoltolaitteiden ikääntyessä häiriöt tulevat yleisemmiksi putkien ja laitteiden ikääntyessä.

Sysmän kunta on mukana valtiovarainministeriön rahoittamassa Indiko -hankkeessa, jossa tarkoituksena on kunnan kriittisen infratiedon saattaminen sähköiseen muotoon ja ajantasaiseksi. Sysmässä hankkeessa on keskitytty vesihuollon toimintavarmuuden parantamiseen ja tulevien korjaustarpeiden selvitykseen. Kartoituksia tehdään myös liikennemerkkien ja katuvalojen osalta.

Maastomittaukset tekee Maanmittauspalvelu Puttonen Oy Sysmän kunnan henkilöstön kanssa. Pääosin mittaukset tehdään yleisillä alueilla, mutta tonttisulkujen tms. kartoituksessa mittaajat saattavat piipahtaa tonteillakin. Mittausten tiedot tulevat viranomaiskäyttöön, mutta omalta osaltaan tontinomistaja voi saada tietoa kunnasta esim. kiinteistön vesihuoltolaitteiden töitä varten.

Lisätietoja asiasta antaa Matti Kurvinen 044-7134 564 tai

Timo Lauri 044-713 4522