Valitse sivu

Sysmä on ryhtynyt yhteistyössä kuuden muun päijäthämäläiskunnan kanssa tekemään ilmastosuunnitelmia, joilla saadaan jatkuvuutta ja pysyvyyttä kuntien tekemään ilmastotyöhön. Ilmastosuunnitelmatyön alkuun kunnissa teetettiin henkilöstökyselyt, joissa kuntien henkilökunta pääsi kertomaan omat näkemyksensä ja vinkkinsä kunnan ilmastotyöhön liittyen. Sysmän kunnan henkilöstöltä kyselyyn saatiin yhteensä 19 vastausta.

Henkilöstön kommenteissa nousi vahvasti esille kunnan omistamien kiinteistöjen energiatehokkuus sekä uusiutuvan energian mahdollisuuksien hyödyntäminen. Myös tiedottamista eri toimijoille kaivattiin asennemuutoksen aikaansaamiseksi. Kyselyyn vastanneet toivoivat kestävämpää liikkumista mm. julkisen liikenteen parannuksilla, kimppakyydeillä sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämisellä. Myös etätyön mahdollistaminen nähtiin hyvänä toimena liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Sysmän henkilöstö piti tärkeänä puhtaan luonnon säilyttämistä. Päättäjiltä vastaajat toivoivat kestävien päätösten tekemistä sekä Hinku-kunnaksi hakeutumista. Kyselyyn vastanneet olivat sitä mieltä, että kunnassa pitäisi edistää paikallisten tuotteiden hyödyntämistä sekä viestintää asukkaille ja vapaa-ajanasukkaille.

Tiedote kyselyn tuloksesta luettavissa kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä:

Tiedote Sysmän henkilöstökyselystä