Sysmä Vaakuna

Perhepäivähoito


Perhepäivähoito on kodinomaista, turvallista ja lapsen huomioon ottavaa hoitoa. Hoitopaikkana on yleensä hoitajan koti. Perhepäivähoidossa päivähoidon rungon luo hyvä perushoito. Ulkoilu, ruokailu ja lepo ovat myös kasvatustilanteita, joissa tuetaan omatoimisuutta ja opitaan hyviä tapoja. Leikki on lapselle luonteenomainen tapa kokea ympäristöään. Perhepäivähoitaja luo mahdollisuudet leikkien toteuttamiselle ja on lapsen käytettävissä, kun aikuista tarvitaan.
Sysmän kunnassa on yhteinen varhaiskasvatussuunnitelma, jota toteutetaan kunkin hoitoryhmän tason mukaan.

Perhepäivähoidon varahoitopaikkana toimii päiväkoti Kastelli, puh. 044 7134 570.

Hoitajan omassa kodissa tapahtuvan perhepäivähoidon lisäksi Sysmässä on ryhmäperhepäiväkoti Nuoramoisissa. Ryhmäperhepäiväkoti toimii Nuoramoisten koulun yhteydessä ja osoite on Kalkkistentie 245, puh. 044 7134 569. Ryhmäperhepäiväkoti on 12-paikkainen.

Perhepäivähoitajien esimiehenä toimii varhaiskasvatuspäällikkö. Hoitajan työtä tuetaan mm. kotikäynnein ja yhteistyöpalaverien avulla. Varhaiskasvatuspäällikkö hoitaa lasten sijoittelut.

Lisätietoja antaa:
varhaiskasvatuspäällikkö, puh. 044 7134 535
Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi