Valitse sivu

Sysmän jätevedenpuhdistamolla käytetään ferrisulfaattia saostuskemikaalina. Ferrisulfaatti saostaa vedessä olevan fosforin biofosforiksi ja painuu saostusaltaan pohjalle, mistä se kerätään jatkokäsittelyyn.

Jätevedenpuhdistamon automatiikan käyttöhäiriöstä johtuen ferrisulfaattia on annosteltu veteen liikaa, mikä on saanut veden pH:n laskemaan, joka aiheuttaa veden happamoitumista. Vika on huomattu aamulla 28.3. ja häiriö on korjattu välittömästi. Häiriö on johtunut laiteviasta. PH-arvo on saatu palautettua normaaliksi.

Pahoittelemme tapahtuneesta aiheutunutta huolta ja ympäristövaikutuksia!