Sysmä Vaakuna

Öljyntorjunta


Öljyntorjunnasta vastaa Päijät-Hämeen palo- ja pelastuslaitos. www.phpela.fi


Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi