Valitse sivu

Yhteispalvelupiste

Sysmän kunnan Asiointipiste

Sysmä kunnanviraston Asiointipiste toimii kirjaamona, jonne voi jättää kunnan eri toimialoille ja toimielimille osoitettua postia ja muita asiakirjoja.  Asiakirjat kirjataan asianhallintajärjestelmään ja asia lähetetään eteenpäin oikealle toimialalle. Voit myös saada kopioita ja tulosteita (maksullinen) ja varata kunnan kokoustiloja sekä ostaa osoitekarttoja.

Kunnan omiin toimintoihin liittyvien palvelujen lisäksi asiointipisteessä tarjotaan Kansaneläkelaitoksen ja Poliisin avustavia asiakaspalvelutehtäviä. Avustavia asiakaspalvelutehtäviä ovat mm. asiakirjojen vastaanottaminen ja luovuttaminen, asioiden vireillepanoon ja käsittelyyn liittyvä neuvonta sekä sähköisten palvelujen tukeminen. Kelan asiakirjojen tulostus ja kopionti on maksutonta. Asiointipisteessä ei ole käytössä Kelan asiakastietoja.