Valitse sivu

Tilda Tirkkosen ja Marita Routelan rahastojen stipendit

Rahastot jakavat stipendejä ensisijaisesti Sysmän Lukiosta jatko-opintoihin siirtyneille, mutta myös muista lukioista valmistuneet sysmäläisnuoret ja toisen asteen opiskelijat voidaan huomioida. 

Laelia ja Oiva Riutan säätiön stipendit ja apurahat

Laelia ja Oiva Riutan säätiön jakaa Sysmästä kotoisin oleville tai Sysmään sidoksissa oleville opiskelijoille, stipendejä/avustuksia niin lukiossa opiskeleville kuin myös muissa kouluissa kuten ammattikouluissa, ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa opiskeleville. Samoin säätiö voi jakaa apurahoja/avustuksia eri alojen väitöskirjojen tekijöille. Avustusten, stipendien ja apurahan saamisen edellytyksenä on opinhaluisuus sekä innokkuus. Opintoavustus jatko-opintojen turvaamiseen voidaan antaa kertakaikkisena tai jatkuvana avustuksena.

Hakemukseen tulee liittää luotettava selvitys hakijan nykyisistä opintosuorituksista, lyhyt perustelu avustustarpeesta ja hakijan pankkiyhteys.

Hakemusten tulee olla perillä 2.8.2024 klo 15 mennessä osoitteella tuula.k.vuorinen@gmail.com tai Tuula Vuorinen Pajatie 8 as 3 19700 SYSMÄ.

Tieto päätöksistä lähetetään hakijoille sähköpostilla elokuun aikana.

Tilda Tirkkosen ja Marita Routelan rahastojen hoitokunta ja Laelia ja Oiva Riutan säätiön hallitus

Lisätietoja tarvittaessa antaa rahastojen ja säätiön sihteeri Tuula Vuorinen tuula.k.vuorinenen@gmail.com tai puh. 040 5594270.