Valitse sivu

Sysmän kunta ostaa kunnan sisäistä täydentävää liikennettä järjestämällä ja tukemalla ns. kutsutaksiliikennettä.

Ostaja

Sysmän kunta

Yhteyshenkilö: joukkoliikennevastaava Tarja Kirmula

tarja.kirmula@sysma.fi p. 044 713 4511

Sopimuskausi

Hankintasopimus tehdään ajalle 1.9.2024 – 31.8.2025

Palvelussa noudatettavat säännöt ja kutsutaksireitit

Tässä palvelukuvauksessa on kuvattu kutsutaksiliikenteen toimintaperiaatteet. Ostaja tekee palvelun tarjoajan kanssa kutsuohjatun joukkoliikenteen linjan ajamisesta sopimuksen.

Kutsutaksilinjat ajetaan aikataulun mukaan, jos yksikin asiakas suorittaa kutsun. Jos kutsua ei tule, linjaa ei ko. päivänä ajeta.

Lähtöajat Sysmän kirkonkylältä on kuvattu jäljempänä kunkin reitin kohdalla. Aikataulut julkaistaan kunnan kotisivuilla, mahdollisista aikataulumuutoksista tulee sopia ennakkoon tilaajan kanssa. Kutsutaksi vie asiakkaan kutsutaksilinjan varrella olevaan asiakkaan haluamaan kohteeseen. Pääsääntöisesti taksiin noustaan kutsutaksireitin varrelta. Erityistapauksissa taksi voi noutaa asiakkaan tämän kotipihalta. Ajettavan reitin ajankohdan sattuessa pyhäpäiväksi voi reitin ajaa joko pyhäpäivää edeltävänä tai sen jälkeisenä arkipäivänä.

Reittien pituudet vaihtelevat asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Todelliset reittien pituudet muodostuvat asiakkaiden tilausten perusteella. Kuljetusreitin pituus lasketaan siten, että reitti alkaa ja päättyy Sysmän kirkonkylään osoitteeseen Sysmäntie 51 19700 Sysmä.

Laskutettava kilometrimäärä on Sysmän kirkonkylältä takaisin Sysmän kirkonkylälle, kuitenkin aina enintään todelliset reitistä autolle aiheutuneet kilometrit.

Ajot järjestetään asiakkaiden tilausten mukaan ja asiakkaat tilaavat kuljetuksen suoraan kuljetusyrittäjältä viimeistään päivää ennen kuljetusta.

Kunta maksaa liikennöitsijälle kilometripohjaisen korvauksen, josta korvauksesta on vähennetty asiakkailta perittävä linja-autoliikenteen mukainen maksu. Liikenneyrittäjä laskuttaa kustannukset kunnalta kuukausittain seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Laskusta tulee ilmetä ajettu reitti, ajokerrat, asiakkaiden lukumäärä kultakin reitiltä sekä asiakkailta saadut maksut.

Tarjottavat kohteet

1. Sysmä kk – Särkilahti – Soiniemi – Vehkasalo – Vuorisalo – Vintturi – Vehmaa –

Taipale – Liikola – Hiekko – Sysmä kk

– torstaisin, kesäaikaan myös maanantaisin

– lähtö Sysmä kk klo 8.30 ja klo 12

– kesällä torstaisin lähtö Sysmä kk klo 9.00 ja klo 14.00

2. Sysmä kk – Kirveskoski – Valittula – Tikkala- Sysmä kk

– perjantaisin

– lähtö Sysmä kk klo 8.45 ja klo 11.45

3. Sysmä kk – Valittula

– perjantaisin yhteys Lahdesta Sysmään saapuvalle vuorolle

– sunnuntaisin Sysmän matkahuoltoon Lahteen lähtevälle vuorolle.

4. Sysmä kk- Suopelto – Sysmä kk

– maanantaisin ja perjantaisin

– lähtö Sysmä kk klo 10.45 ja klo 13.15

5. Sysmä kk – Rapala – Karilanmaa Suomennurmi Sysmä kk

– tiistaisin, kesällä myös perjantaisin

– lähtö Sysmä kk klo 8.30 ja klo 13.00

6. Sysmä kk – Nuoramoinen – Ravioskorpi – Lahdenpohja – Sysmä kk-

– perjantaisin

– lähtö Sysmä kk klo 9.00 ja klo 11.45

7. Sysmä kk – Nuoramoinen – Onkiniemi – Nuoramoinen – Sysmä kk

– keskiviikkoisin

– lähtö Sysmä kk klo 8.30 ja klo 11.45

8. Liitäntäkuljetus Sysmästä Hartolaan ja Hartolasta Sysmään VT 4:lla liikennöiviin

vuoroihin

– viikonpäivä ja kellonaika tilauksen mukaan

– tilaus viimeistään edellisenä päivänä klo 12 mennessä

Tarjoajalle asetettavat vaatimukset

Tarjoajalle asetettavat vaatimukset on esitetty liitteessä 2. Mikäli tarjoaja ei anna pyydettyjä selvityksiä tai tarjoajaa koskevat vaatimukset eivät täyty, tarjous hylätään.

Tarjousten jättäminen

Tarjoajan tulee tehdä jokaisesta tarjoamastaan reitistä tarjous tarjouslomakkeella. Tarjous on jätettävä allekirjoitettuna sähköpostilla kirjaamo@sysma.fi tai suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

Sysmän kunta

Valittulantie 5

19700 Sysmä

Kuoreen/sähköpostiin tulee selkeästi merkitä viite ”Kuljetustarjous, kutsutaksit 2024-2025”. Tarjouksessa on ilmoitettava tarjoajan nimi ja yhteystiedot sekä tarjoajan yhteyshenkilön yhteystiedot (nimi, puhelin ja sähköpostiosoite). Tarjouksen on oltava perillä em. osoitteessa viimeistään 25.7.2024 klo 12.00 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei huomioida tarjouskilpailussa. Tarjouksen on oltava voimassa vähintään 31.9.2024 asti. Kunta antaa hankintapäätöksen myös sähköisesti, jos tarjoaja on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa.

Liitteet

Tarjouspyyntö Sysmän kunnan kutsutaksikuljetuksista 2024-2025

Palvelukuvaus liite 1

Tarjoukseen sisältyvät tiedot liite 2

Tarjouslomake liite 3