Valitse sivu

Asemakaavan muutostöiden valmistelu näkyy Sysmän taajamassa. Kaavoittajien lisäksi alueella liikkuu kesän aikana ja myöhemminkin monia eri alojen asiantuntijoita. Pohjakarttaa koskevia täydennysmittauksia tehdään keväällä tehtyjen ilmakuvauksien pohjalta. Luontoselvittäjä liikkuu erityisesti Talasniemen alueella. Myös arkeologisia tietoja ollaan päivittämässä sekä mahdollisesti myös alueen rakennushistoriallisia arvoja käydään läpi. Valmistelutöitä tehdään myös keskustan alueella, joka tulee vireille myöhemmin syksyn aikana.

Taajaman lisäksi täydennyskartoituksia tehdään myös Päijätsalon alueella.

Kaavojen valmisteluvaiheen kuulemisia on nähtävillä kesän aikana (13.6. – 30.8.) kunnan internetsivuilla seuraavien hankkeiden osalta: