Valitse sivu

Toimintaympäristövaliokunta ilmoittaa haettavaksi avustuksia yhdistyksille / toimikunnille /
osakaskunnille, pienimuotoisiin järvien kunnostuksiin (esim. niitto, hoitokalastus).

Hakemuksen voi jättää sähköisellä lomakkeella. Hakemus on saatavilla Sysmän kunnan verkkosivuilla osoitteessa Sähköinen asiointi – Sysmä (sysma.fi)

Lisätietoa Järvienkunnostusavustukset – Sysmä (sysma.fi)

Hakemukset tulee jättää 31.3.2024 klo 15 mennessä.