Sysmä Vaakuna
Kutsu tilaisuuteen 11.3.2015


Illan esitykset:


Kuvienvertailu, Mauno Aho


Tuulivoimalan melu ja ääni, Mauno Aho

Tuulivoimapuiston kulttuurimaisema, Riitta Jaakkola

Yhteenveto Sysmän tuulivoima -yhteisön näkemyksestä Rekolanvuoren tuulivoimahankkeesta, Tapio Pitkäranta

Maakuntakaavan aineistoa:
LIITE 22
LIITE 31
Alueiden pisteytys
Tuulivoima-alueet
Kaksi ensimmäistä liitekarttaa kuvaavat tulevan maakuntakaavaehdotuksen ratkaisuja. Kaksi muuta ovat aikaisempia valmisteluvaiheen karttoja.

Maakuntakaavaa varten tehdyt selvitykset löytyvät täältä.

Tilaisuudessa esitettyä kysymyksiä ja vastauksia
Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi