Sysmä Vaakuna

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja hulevesien hallinta Sysmän taajamassaPäijät-Hämeen liitto myönsi ”Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja hulevesien hallinta Sysmän taajamassa”-hankkeelle rahoituksen Euroopan Unionin aluekehitysrahastosta vuosille 2013-2014. Hanke käynnistyi maaliskuussa 2013 ja jatkuu vuoden 2014 loppuun asti.

Kaukolämpöverkkoa laajennetaan

Sysmässä on aiempien selvitysten perusteella hyvät mahdollisuudet kaukolämpöverkon laajentamiseksi. Kaukolämpö on edullinen ja ympäristöystävällinen lämmitysmuoto ja kaukolämpöverkkoon liittyminen on monelta kantilta järkevä vaihtoehto.Tässä hankkeessa on tavoitteena helpottaa kaukolämpöverkkoon liittymistä uudistamalla Sysmän kaukolämpöhinnoittelu ja tuomalla uudet hinnoitteluperusteet potentiaalisten uusien asiakkaiden saataville entistä helpommin. Laskentamalli tilataan vuoden 2013 aikana ja tietoa siitä tullaan jakamaan mm. taloyhtiöille mahdollisimman pian sen valmistuttua.
Kaukolämpöverkon laajentamiseksi tehdään rakennussuunnitelma uusien liittyjien mukaan.

Hulevedet otetaan hallintaan

Hulevesillä tarkoitetaan rakennetuilta alueilta pois johdettavia sulamis- ja sadevesiä. Hulevesiä ei tarvitsisi käsitellä puhdistamossa, joten ne aiheuttavat ylimääräistä kuormaa jätevedenpuhdistusjärjestelmälle. Hulevesikartoituksen avulla pyritään ratkaisemaan Sysmän jätevesipuhdistamon ylikapasiteettiongelma, joka johtuu jätevesiviemäreihin päätyvien hulevesien (sadevedet ja sulamisvedet) aiheuttamasta jätevesipiikistä. Hankkeessa kartoitetaan Sysmän taajaman hulevesitilanne ja laaditaan viemäriverkostoja ja sekavesiviemäreitä koskevat saneeraussuunnitelmat.

Lisätiedot: Projektipäällikkö Mika Oraluoma, puh. 044 7134 524 tai etunimi.sukunimi(at)sysma.fi

Hankkeen kuvaus rakennerahastotietopalvelussaSysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi