Sysmä Vaakuna

Yhteen Hiileen - jatkohanke

- kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät-Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella


8.11.2012 - 31.12.2014
 
Yhteen Hiileen -jatkohanke on ruohonjuuritason yhteisöllinen kehittämishanke, joka pohjautuu Hartolan ja Sysmän kuntien alueella 22.8.2011 - 30.9.2012 toimineeseen Yhteen Hiileen -hankkeeseen. Hanke lähestyy alueen kehittämistä maaseutupositiivisesta näkökulmasta, jossa halutaan kehittää olemassa olevia vahvuuksia sekä tuoda lisää vetovoimaisia ja yhteisöllisyyttä kehittäviä toimenpiteitä ruohonjuuritasolta. Yhteen Hiileen -hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet kohdistuvat seuraaviin tahoihin: kuntien vakituiset asukkaat, vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat; kunnissa toimivat yritykset; kolmas sektori; potentiaaliset tulevat asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat, potentiaaliset yrittäjät.

Hankkeen päätavoitteet ovat
1)Vetovoiman lisääminen, jota lähestytään uusien yritysalojen, etätyön kehittämisen sekä koulutuksen lisäämisen kautta.
2)Yhteisöllisyyden kehittäminen, johon paneudutaan kuntien työryhmätyöskentelyn kautta sekä toimenpiteiden, jotka kohdistuvat kyliin ja vapaa-ajan asukkaisiin, ikääntyvään väestöön sekä nuoriin.

Hankesuunnitelma


Lisätietoja:

www.yhteenhiileen.com

www.facebook.com/YhteenHiileen


Sari-Anna Vilander
projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@sysma.fi
+358 (0) 44 713 4595

Mia Kärkkäinen
hanketyöntekijä
mia.karkkainen@sysma.fi
+358 (0) 44 713 4596


Toimipisteet sijaitsevat sekä Hartolan kunnantalolla että Sysmän kunnanvirastolla.
www.hartola.fi
www.sysma.fi

Hankkeen ohjausryhmä
puheenjohtaja Tuija Pessa

Sysmän jäsenet:
 
Bror Ahlgren
Jaakko Mannila
Ville Moisanen
Kimmo Oksanen (varalla Leo Kaunisto)
Tuija Pessa
Sirkka-Liisa Sokka

Hartolan jäsenet:

Pentti Heinonen
Pirkko Lintuluoto
Anna-Maija Muurinen
Merja Olenius (varalla Juho Järvenpää))
Jeremias Sankari (varajäsen Matti Tanskanen)


ELY-keskus:
Timo Kukkonen (varajäsen Antti Pitkänen)

Vastuuhenkilö:
Merja Simola, Sysmän kunta
Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi