Sysmä Vaakuna

SYSMÄN KUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2015


1. Sysmän kunnan talous pidetään vakaalla pohjalla. Vältetään turhia investointeja. Taloutta rasittavan investointivuoden jälkeen pidetään taukoa. Veroprosentit ovat maakunnan alhaisimmat ja kilpailukykyiset naapurikuntiin verrattuna. Velkaantumista vältetään kaikin keinoin. Omat kiinteistöt ja rakennukset otettava huomioon tuottavuutta lisättäessä.

2. Sysmä turvaa edelleen laadukkaat ydin- ja lähipalvelut kaiken ikäisille myös tulevaisuudessa palvelukysyntämuutokset huomioon ottaen.

3. Sysmä tukee yrittäjyyttä järjestämällä neuvontaa aloitteleville ja toimiville yrittäjille, hyödyntämällä paikkakunnan vahvuuksia uuden yritystoiminnan luomisessa sekä ottamalla yrittäjyyden näkökulma huomioon kaikessa päätöksenteossa. Tavoitteena maaseudun elinvoimaisuus.

4. Sysmä haluaa olla houkutteleva vapaa-ajan kunta. Kaavoituksella edistetään vakituista ja vapaa-ajan asumista. Kärkenä ovat Ilola - Suopelto -Päijätsalo kaavoitushankkeet.

5. Sysmä haluaa hyödyntää kuntien välistä yhteistyötä ja toteuttaa itsenäisyyttä vahvistavaa toimintaa.

6. Sysmässä halutaan panostaa yhteen hiileen -toimintatapaan.Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi