Sysmä Vaakuna
Sysmän kunnan palveluista vastaa kolme palvelukeskusta: hallinto-, sivistys- ja tekninen palvelukeskus.
 
Hallintopalvelukeskus vastaa kunnan hallinnon ja talouden palveluista sekä maaseutupalveluista. Sivistyspalvelukeskus vastaa opetustoimen, päivähoidon, nuoriso- ja liikuntatoimen sekä kulttuuri- ja kirjastopalveluiden tuottamisesta. Tekninen palvelukeskus vastaa kunnallistekniikan, rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen palveluiden järjestämisestä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen on annettu Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle.
Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi