Sysmä Vaakuna

Kuulutukset

Tämä sähköinen ilmoitustaulu ei vastaa täydellisesti tai kattavasti julkisen ilmoitustaulun sisältöä.

Sysmän kunta

Nähtävillä Nro Asia
14.12.2016 -
15.12.2017
69/16 Vuokra-asuntojen haku
18.1.2017 - 18.1.2018 5/17 Teknisen lautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä olo 2017
8.2.2017 - 8.2.2018 9/17 Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä olo v. 2017 
2.3.2017. - 2.3.2018 18/17 Sosiaali- ja terveysjaoston pöytäkirjojen nähtävilläolo

6.11. - 7.12.2017

75/17 Kaavoituskatsaus 2017
31.10. - 1.12.2017 76/17 Alla lueteltuja poikkeamislupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 2.11.2017
3.11. - 5.12.2017 77/17 Kuulutus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä
3.11. - 5.12.2017 78/17 Kuulutus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä

Muualta saapuneet

Nähtävillä Nro Asia
15.11. - 28.11.2017 81/17 Päijät-Hämeen liiton maakuntavaltuuston kokous 27.11.2017 klo 11.00 Heinolan kaupungin valtuustosalissa
    
   
Kuntayhtymän ja
yhteisen toimielimen
esityslistat ja pöytäkirjat
Lahden seudun joukkoliikennelautakunta
Päijät-Hämeen jätelautakunta

 

 


Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi