Sysmä Vaakuna

Kuulutukset

Tämä sähköinen ilmoitustaulu ei vastaa täydellisesti tai kattavasti julkisen ilmoitustaulun sisältöä.

Sysmän kunta

Nähtävillä Nro Asia
14.12.2016 -
15.12.2017
69/16 Vuokra-asuntojen haku
18.1.2017 - 18.1.2018 5/17 Teknisen lautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä olo 2017
8.2.2017 - 8.2.2018 9/17 Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä olo v. 2017 
2.3.2017. - 2.3.2018 18/17 Sosiaali- ja terveysjaoston pöytäkirjojen nähtävilläolo
29.8. - 28.9.2017 59/17 Sysmän moottorikerho ry:lle myönnetty maastoliikennelain 30§:n mukainen lupa  XVX Mynnilä SM-Enduro -nimisen enduromoottoripyöräkilpailun järjestämiseen 30.9.2017
1.9. - 29.9.2017 62/17 Alla lueteltuja poikkeuslupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 4.9.2017
13.9. - 12.10.2017 64/17 Sysmän kunnanhallitus ilmoittaa Pohjois-Sysmän rantayleiskaavan osittaisen muutoksen vireilletulosta
13.9. - 13.10.2017 66/17 Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupapäätöksestä
18.9. - 27.9.2017 67/17 Päätoiminen tuntiopettaja, äidinkieli ja kirjallisuus, Sysmän yhtenäiskoulu ja lukio

Muualta saapuneet

Nähtävillä Nro Asia
11.9. - 11-10.2017 65/17 Vesilain mukainen päätös 186/2017/2
    
   
Kuntayhtymän ja
yhteisen toimielimen
esityslistat ja pöytäkirjat
Lahden seudun joukkoliikennelautakunta
Päijät-Hämeen jätelautakunta

 

 


Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi