Sysmä Vaakuna

Kuulutukset

Tämä sähköinen ilmoitustaulu ei vastaa täydellisesti tai kattavasti julkisen ilmoitustaulun sisältöä.

Sysmän kunta

Nähtävillä Nro Asia
2.3.2017 - 2.3.2018 18/17 Sosiaali- ja terveysjaoston pöytäkirjojen nähtävilläolo
5.4. - 28.4.2017 28/17 Järvien kunnostusavustukset
12.4. - 12.5.2017 33/17 Kuulutus maa-aineslain ja ympäristösuojelulain mukaisen yhteislupahakemuksen johdosta
8.2. - 8.2.2018 9/17 Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä olo v. 2017 
18.1.- 18.1.2018 5/17 Teknisen lautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä olo vuonna 2017
20.4. - 31.5.2017 34/17 Valtuustokaudeksi 2017-2021 Sysmän kunnanvaltuustoon valituksi tulleet henkilöt
14.12.2016 - 15.12.2017 69/16 Vuokra-asuntojen haku 2017

Muualta saapuneet

Nähtävillä Nro Asia
28.2 - 27.4.2017 25/17 Keski-Päijänteen yhteistarkkailuohjelma vuodesta 2017 alkaen
8.2. - 23.8.2017 11/17 Kutsuntakuulutus
6.4.- 5.5.2017 29/17 Jätelautakunnan päätös jätteenkuljetusjärjestelmästä tehdyn päätöksen korjaamiseksi
6.4.- 5.5..2017 32/17 Päijät-Hämeen jätetaksan tarkistaminen
10.4.-10.5.2017 31/17 Vesilain mukainen lupahakemus
6.4-22.5.2017 30/17 Hartolan kalastusalueen jäsenistön varsinainen kokous 21.42017

 

 


Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi