Sysmä Vaakuna

Kuulutukset

Tämä sähköinen ilmoitustaulu ei vastaa täydellisesti tai kattavasti julkisen ilmoitustaulun sisältöä.

Sysmän kunta

Nähtävillä Nro Asia
14.12.2016 -
15.12.2017
69/16 Vuokra-asuntojen haku
18.1. - 18.1.2018 5/17 Teknisen lautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä olo 2017
8.2. - 8.2.2018 9/17 Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä olo v. 2017 
2.3.2017. - 2.3.2018 18/17 Sosiaali- ja terveysjaoston pöytäkirjojen nähtävilläolo
20.4. - 31.5.2017 34/17 Valtuustokaudeksi 2017-2021 Sysmän kunnanvaltuustoon valituksi tulleet henkilöt
5.5. - 5.6.2017 38/17 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 3.5.2017 nro 17/0333/3
10.5. - 27.6.2017 40/17 Sysmän 4H-yhdistys on saanut luvan ulkoilmakonserttin Sysmän leirintäalueelle 10.6.2017
18.5. -31.5.2017 42/17 Päätoiminen tuntiopettaja HI ja YH, Sysmän kunta
24.5.. - 7.6.2017 43/17 Vähä Karhusaaren ranta-asemakaavan muutos on saanut lainvoiman
24.5. -5.6.2017 47/17 Sysmän kunnanvaltuuston kokous 29.5.2017 klo 19.00

Muualta saapuneet

Nähtävillä Nro Asia
8.2. - 23.8.2017 11/17 Kutsuntakuulutus
12.5./ 12.6.2017 39/17 Tammilohi Matti Heikkilän Kirveskosken kalanviljelylaitoksen kalatalousvelvoitteen toteutumissuunnitelma vuosille 2017-2021
12.5. - 31.5.2017 41/17 Vaasan hallinto-oikeus: Kuuleminen valituksen johdosta
26.5. - 9.6.2017 44/17 Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 27.1.2017 antanut päätöksen nro37/2017/2 vesilain mukaisessa hallintopakkoasiassa
26.5. - 26.6.2017 45/17 Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräyksien hyväksyminen
26.5. - 29.6.2017 46/17 Päijät-Hämeen liiton jäsenkuntien edustajakokous 20.6.2017

 

 


Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi