Sysmä Vaakuna

Lautakunnat

Kunnanvaltuusto on valinnut kaudeksi 2017-2021 seuraavat toimielimet:

Keskusvaalilautakunta
Hyvinvointivaliokunta
Tarkastuslautakunta

Toimintaympäristövaliokunta
Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi