Sysmä Vaakuna
Sysmän kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää asukkaiden joka neljäs vuosi kunnallisvaaleissa valitsema kunnanvaltuusto. Kunnanvaltuustossa on 27 jäsentä. Valtuusto valitsee 9-jäsenisen kunnanhallituksen ja lautakunnat.


Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi