Sysmä Vaakuna

Yhteystietoja yrittäjälle


Neuvoja yrityksen aloittamiseen

Starttiraharalausunnot tekee Koulutuskeskus Salpaus, mikäli TE-toimisto sitä pyytää.
Yritys-Suomi -portaalista saat myös paljon hyödyllistä tietoa niin mm yrityksen aloittamiseen, kehittämiseen, luopumiseen, sijoittumiseen jne.  Oman seutumme Yritys-Suomi Etelä-Päijänteen seutu tiedot avautuvat huhtikuussa 2014.


Muita hyödyllisiä linkkejä

 • www.liiketoimintasuunnitelma.com, Liiketoimintasuunnitelma.com on maksuton internetpalvelu uuden yrityksen liiketoiminnan suunnitteluun.  Palvelussa voit tehdä suunnitelman kirjallisen osion, sekä rahoitus-, kannattavuus- ja myyntilaskelmat.  Valmiin kokonaisuuden saat ladattua yhtenä PDF tiedostona.
 • www.yrityskaupat.net, jos haluat ostaa yrityksen
 • www.franchising.fi, www.francon.fi, esim tällaisesta yritystoiminnasta Mc Donalds, Kotipizza, Subway, Wayne´s Coffee, toimit toisen liikeidean pohjalta
 • www.pellervo.fi, tietoa osuuskunnan perustamisesta. Pellervo-Seura on osuustoiminnan palvelu-ja yhteistyöjärjestö, joka edistää osuustoimintaa yrittämismallina ja osuuskuntaa kilpailukykyisenä yritysmuotona 
 • www.finnvera.fi, Finnvera Oyj on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö. Se tarjoaa asiakkailleen mm. lainoja, takauksia, pääomasijoituksia.  Finnvera rahoittaa hyvään liikeideaan perustuvaa, kannattavan liiketoiminnan edellytykset täyttävää yritystoimintaa.
 • www.tem.fi/tilintarkastus, jos yrityksesi tarvitsee tilintarkastusta
 • www.ytj.fi, kaikkien yhtiömuotojen perustamisilmoituslomakkeet ja niiden täyttöohjeet löytyvät Yritys-ja yhteisötietojärjestemästä (YTJ)
 • www.prh.fi, Patentti-ja Rekisterihallituksen ilmoitus-ja hakemuslomakkeiden lisäksi tietoa ja neuvontaa mm. yrityksistä, patenteista, hyödyllisyysmalleista, tavaramerkeistä, mallioikeuksista, kaupparekisteristä, yrityskiinnityksistä, säätiöistä ja yhdistyksistä
 • www.etera.fi, työeläkevakuutus
 • www.perustamisopas.fi/laskutus, tutustu verkkolaskutuspalveluun
 • www.innofin.com, Keksintösäätiö tukee ja edistää suomalaista keksintötoimintaa.  Säätiö myös etsii, arvioi, kehittää lupaavia yksityishenkilöiden liikeideoita, joille tarjotaan systemaattinen kehityspolku ideasta yritysaihioksi.  Keksintösäätiö toimii Espoon Innopolissa.  Myös keksintöasiamiehet  Ely-keskuksissa palvelevat keksintöihin liittyvissä asioissa.
 • www.mark.fi, Suomen markkinointiliitto toimii suomalaisen markkinointiosaamisen parantajana ja kehittäjänä.
 • www.taloushallinto.fi
 • www.mol.fi, Yrittämisestä kiinnostunut ja yritystoimintaa aloittava yrittäjä voi tietyin edellytyksin saada starttirahaa.  Työ- ja elinkeinohallinto järjestää myös erilaisia yrittäjäksi aikoville tarkoitettuja koulutuksia mm. yrittäjäksi ohjaavia koulutuksia, yrittäjävalmennuksia sekä yrittäjän ammattitutkinto
 • www.ayt.fi
 • www.syt.fi
 • www.yrityssuomi.fi, YritysSuomi-verkkopalvelu kertoo, millaista apua yritys tai yrittäjä voi saada yrityksen perustamiseen, kasvattamiseen ja kehittämiseen.  YritysSuomi on suunnattu erityisesti pk-yrityksille.  Yhteen paikkaan koottuja tietoja on helppo käyttää ja ne ovat ajantasaisia ja kattavia.
 • www.suomi.fi, Suomi.fi on yhteinen osoite julkishallinnon palveluille.  Aihealueina muun muassa työ ja yrittäminen.
 • www.naisyrittajyyskeskus.fi  Naisyrittäjyyskeskus kuuluu uusyrityskeskusten joukkoon.  Naisyrittäjyyskeskus antaa maksutonta neuvontaa ja järjestää koulutusta, yrittäjäkursseja, mentor-toimintaa ja verkostoitumistilaisuuksia yrittäjiksi aikoville naisille ja toimintansa alkuvaiheessa oleville naisyrittäjille.
 • Osuuskuntayrittäjyys -video 2014, Jokainen on työn arvoinen -projektin aikaansaama

Luvanvaraiset toimialat

Suomessa on elinkeinonvapaus, mutta erityislainsäädännön perusteella eräille toimialoille on säädetty luvanvaraisuus yhteiskunnan turvallisuuden varmistamiseksi sekä kuluttajien ja ympäristön suojaamiseksi.
Lupia myöntävät kunnan tai kaupungin viranomaiset, poliisipiirit, lääninhallitukset sekä ministeriöt.  Lisäksi eräissä luontoa ja asuinympäristöä muuttavissa toimenpiteissä tarvitaan ympäristölupa.  Joillakin aloilla on ilmoittamisvelvollisuus, vaikka lupaa ei tarvita.

Ennen yritystoiminnan aloittamista on syytä tarkistaa, kuuluuko tämä yritystoiminta luvanvaraisiin tai ilmoitusvelvollisiin elinkeinoihin ja mitä tämän alan elinkeinonharjoittajalta vaaditaan.

Tapauskohtainen tarkistaminen on tärkeää sen vuoksi, että lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti tältä osin.
Pakkamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevä henkilö tarvitsee hygieniapassin.  www.elintarvikevirasto.fi

Lupia myöntävät

Luvanvaraisia aloja ovat mm seuraavat:
 • alkoholin valmistus, tuonti, myynti ja anniskelu
 • terveydenhuollon palvelut
 • sairaankuljetus
 • taksi- ja muu ammattiliikenne
 • autokoulutoiminta
 • polttoaineiden kauppa
 • räjähdysainekauppa
 • asekauppa
 • vartiointipalvelut
 • sähköasennukset
 • matkatoimistopalvelut

Ilmoitusvelvollisuus koskee mm. seuraavia aloja:
 • elintarvikkeiden myynti
 • lääkärinä toimiminen
 • sairaanhoitajana toimiminen
 • lasten, vanhusten ja vammaisten hoitopalvelut
 • kuntosalipalvelut
 • hierontapalvelut
 • kauneudenhoitopalvelut
 • parturi-ja kampaamopalvelut
 • kiinteistönvälityspalvelut


Ympäristöneuvontaa keskitetysti yrityksille

Pk-yrityksille, aloittaville yrityksille ja yritysneuvojille on tarjolla valtakunnallisesti ajantasaista, puolueetonta
ja luotettavaa tietoa yrityksen ympäristöasioista.

Ympäristöneuvontapalvelu koostuu Yritys-Suomi-verkkopalvelun ympäristöosiosta ja yrityskohtaisesta neuvonnasta.
Neuvontapalvelu ohjaa ja antaa lähtökohdat ympäristöasioiden hoitoon.

Neuvoa saa mm:

 • Energiatehokkuudesta
 • Jätehuollon järjestämisestä
 • Materiaalitehokkuudesta
 • Riskien hallinnasta
 • Asiantuntijoiden etsimisestä
 • Ympäristölainsäädännöstä
 • Ympäristöjärjestelmistä
 • ymparisto@te-keskus.fi

www.yrityssuomi.fi/ymparistoPäijänne-Leader ry:n tuki

www.paijanne-leader.net

Yritystuet: http://lomake.mmm.fi/, lomake 2305
Hanketuet: http://lomake.mmm.fi/, lomakkeet 2306D tai 2306A

Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi