Sysmä Vaakuna

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojeluviranomaisena Sysmässä toimii Teknisen lautakunnan lupajaosto.

Sysmän ympäristönsuojelutehtävät hoidetaan yhteistyöllä Heinolan kaupungin ja Hartolan kunnan kanssa. Ympäristötoimen päätoimipiste sijaitsee Heinolassa. Hartolan ja Sysmän kunnanvirastoihin on sijoitettu kumpaankin yksi työntekijä. Jokaisessa kunnassa toimii lisäksi oma luottamushenkilöorganisaatio.

YHTEYSTIEDOT

Ympäristönsuojelutarkastaja
Sanna Kumpumäki
044 713 4529

ymparisto@sysma.fi

Sysmän kunta
Ympäristötoimi
Valittulantie 5
19700 SYSMÄ

Sysmän kunta
Teknisen lautakunnan lupajaosto
Valittulantie 5
19700 SYSMÄ


Heinolan kaupungin ympäristötoimiston yhteystiedot

Heinolan kaupunki
Ympäristötoimisto
Käyntiosoite:
Rauhankatu 3
Postiosoite:
PL 1001 
18101 HEINOLA

Toimistosihteeri
Heli Hakokivi
puh. (03) 849 4268
gsm 044 797 6993
etunimi.sukunimi@heinola.fi
Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi