Sysmä Vaakuna

Väestönsuojelu


Väestönsuojelusta vastaa Päijät-Hämeen palo- ja pelastuslaitos yhdessä kunnan kanssa.
Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi