Sysmä Vaakuna

Turvallisuus ja järjestys

Poliisi vastaa yleisten paikkojen järjestyksestä ja turvallisuudesta. Palo- ja pelastustoimi kuuluu Päijät-Hämeen alueelliselle palo- ja pelastuslaitokselle.

Kunnan yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta määrätään järjestyslaissa, joka tuli voimaan vuonna 2003. Tätä ennen jokaisessa kunnassa oli oma järjestyssääntö, jota nykyään ei siis enää ole.

Järjestyslaki koskee kaikkia yleisesti käytettäviä paikkoja riippumatta siitä, kuka paikat omistaa. Tällaisia yleisiä paikkoja ovat esimerkiksi tiet, kadut, jalkakäytävät, puistot, torit, urheilukentät, yleiset kulkuneuvot, virastot ja ravintolat.

Uusi järjestyslaki pyrkii edistämään järjestystä ja turvallisuutta yleisillä paikoilla. Järjestyslaki koskee yleisesti käytettäviä paikkoja riippumatta siitä, kuka paikat omistaa.  

Järjestyslaki

Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi