Sysmä Vaakuna

Vapaa-ajanasuminen

Sysmässä rantaviivaa on yhteensä 1000 km, josta Päijänteen rantaviivaa on 270 km.  Pienempiä järviä on 167 kpl. Sysmän kunta on edistänyt vapaa-ajanasutuksen syntyä aktiivisella kaavoituksella.  Kaavoituksella rantojen rakentaminen pysyy hallittuna ja rantatontin hankkimista miettivä tietää, mitä lähialueilla on tulevaisuudessa luvassa.  Sysmän keskustaajama on kehittynyt Majutveden pohjukkaan.  Päijänteeseen liittyvä järvi oli keskiajalta lähtien Sysmän kirkolle tulijoiden pääväylä.  Majutveden rantaan houkuttelevat rakennettu puisto uimarantoineen, leikki-ja pelikenttineen sekä läheisine ulkoilusaarineen.  Kylän venesatama ja kesäravintola sekä leirintäalue sijoittuvat Majutveden rantaan.

Sysmässä loma-asutuksen tärkein kehittämisalue on Päijänteellä, suurten vesien äärellä.  Suopellon alueella on 100-vuotias huvilayhdyskunta venesatamineen.  Päijätsalon saareen on jo rakentunut lähes sadan loma-tai vakituisen asunnon alue ja mantereen puolelle Ilolaan on kehitteillä vapaa-ajankeskus venesatamapalveluinenn.  Osa Päijätsalon saaresta kuuluu Päijänteen kansallispuistoon.  Päijätsalon lähialueiden ympärivuotista käyttöä helpottaa kunnan rakentama vesi-ja viemärijohto.  Kunnallistekniikkaa on rakennettu myös mantereen puoleisiin osiin kuntaa.  Osuuskunnilla on tärkeä osa kunnallistekniikan rakentamisessa ja ylläpidossa.  Rakennusvalvonnassa lupahakemukset käsitellään ystävällisesti, avuliaasti ja viivytyksettä.  Asiakkaille kerrotaan yritysten tarjoamista suunnittelu-ja rakentamispalveluista.  Viranomaisia ei tarvitse turhaan jännittää, vaan yhdessä pyritään löytämään ratkaisut mökkiläisten rakennushankkeisiin.

Sysmän kunta on systemaattisesti kehittänyt palvelujaan vapaa-ajanasukkaiden viihtymiseksi paikkakunnalla.  Uusia vapaa-ajanasuntoja on tulossa historialliselle Ilola-Suopelto -alueelle sekä uusi satama Sysmän Suopeltoon.  Sysmän kunta on sopinut yhteistyöstä Finndomo Rakennus Oy:n sekä Marinetk Marinas Oy:n kanssa Ilola-Suopelto alueen rakentamisesta.  Ilolan alueelle rakennetaan kymmeniä uusia vapaa-ajanasuntoja sekä sen läheisyydessä olevan Suopellon lahden rannalle täysin uusi venepalvelukeskus.  Yhteisenä tavoitteena on luoda Sysmän Ilolan alueesta Päijänteen vapaa-ajan asumisen ja pienveneilyn keskus.  Ilola-Suopelto -alueen venepalvelukeskuksen investointihanke on kauan odotettu Päijänteen itärannan palvelujen parantaja.  Jo kesiksi 2011 ja 2012 saadaan uusia venepaikkoja, vaikka satamaprojekti kestääkin useamman vuoden.

Sysmäläisten vakituisten asukkaiden ja vapaa-ajanasukkaiden yhteinen keskustelufoorumi, Sysmän Neuvottelukunta muodostaa vaikutusvaltaisen kontaktipinnan maan elinkeinoelämään.  Neuvottelukunnassa on nelisenkymmentä jäsentä, joista reilut 20 on vapaa-ajanasukkaita.  Neuvottelukunnan jäsen toimii Sysmän hvyäksi vapaaehtoisesti.

Tällä hetkellä Sysmässä on noin 3700 vapaa-ajanasuntoa ja vapaa-ajanasukkaiden myötä asukaslukumme kolminkertaistuu kesällä.  Toki monet vapaa-ajanasukkaat viettävät aikaansa myös muina aikoina täällä.

Sysmä on vahva kulttuuripitäjä ja varmasti lukuisat tapahtumamme ovat yksi syy viihtymiseen paikkakunnallamme.  Monet vapaa-ajanasukkaame ovat sysmäläisten tapahtuminen takana, ainakin alkuunpanovaiheessa.  Esimerkiksi Sysmän suvisoiton on perustanut kesäasukas, viulisti-kapellimestari Ari Rasilainen, professori Laura kolbe toimi menestyksekkäästi sysmän Suvisoiton puheenjohtajana lukuisat vuodet.  Rakkaudesta mökkikuntaansa he ovat puurtaneet sysmäläisen kulttuurin sanansaattajina.

Sysmässä on pyritty tarjoamaan parhaat mahdolliset terveyspalvelut myös vapaa-ajanasukkaille.  Tätä periaatetta noudatetaan edelleen Päijät-Hämeeen sosiaali-ja terveysyhtymän tuottaessa palvelut Sysmän terveysasemalla.  Ulkopaikkakuntalaisille annetaan ensiapuluontoiset palvelut.  Äkillisen sairauden tai tapaturman vuoksi voi tulla Sysmän tai Hartolan terveysasemalle hoitajan tai lääkärin päivystysvastaanotolle.

Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi