Sysmä Vaakuna

Kunnallistekniikka

Voit hakea kiinteistösi liittämistä kunnan vesi- ja viemärijohtoverkostoon. Liittymismaksu on 1.10.2009 alkaen 2,00 euroa/kerros-m2 ja omakotitalon kerroin 6. Eli 100 m2:n omakotitalon liittymismaksu olisi 100 x 2,00 x 6 = 1200 euroa vesiliittymästä ja toinen samanlainen summa jätevesiliittymästä. Liittymismaksu on kuitenkin vähintään 500 euroa. Puhtaan veden käyttömaksu on 1.1.2013 alkaen 1,45 euroa/m3 (alv 0%) ja jäteveden 2,02 euroa/m3 (alv 0%). Vesi- ja viemärilaitoksen toiminta pyritään säilyttämään hyvällä tasolla.

Kunnalla on kaksi vedenottamoa, toinen Otamossa ja toinen Kuokanmäessä. Kirkonkylässä toimii jätevedenpuhdistamo. Kunnan verkostoveden pH-arvo on noin 8 ja vesi on pehmeää.

Vesilaskutukseen liittyvissä asioissa lisätietoja antaa Sari Toivonen puh 044 - 7134527 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi ( a ) sysma.fi

Sysmän kunnan raaka- ja verkostovettä seurataan säännöllisesti näyttein.

LIETTEENKÄSITTELYHINNAT 1.1.2009:

Sakokaivolietteen käsittelyhinta on 18 €/m3 alv 0%.
Umpikaivolietteen käsittelyhinta on 7 €/m3 alv 0%.
Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi