Sysmä Vaakuna

Kotihoidon tuki


Lasten hoidon tukeminen

Kunnan järjestämän päivähoidon vaihtoehtona perhe voi valita

* lasten kotihoidon tuen, jos perheessä on alle 3 -vuotias lapsi. Oikeus tukeen on tällöin myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista.
* yksityisen hoidon tuen, jos perheen alle kouluikäistä lasta hoitaa kunnan hyväksymä yksityinen päiväkoti, perhepäivähoitaja tai perheeseen työsuhteessa oleva hoitaja.

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea haetaan Kelasta.
Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi