Sysmä Vaakuna

Erityispäivähoito


Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen. Lapsi voi tarvita tavanomaista enemmän tukea tasapainoiseen kasvuunsa. Tuen tarve arvioidaan yhdessä vanhempien, kasvatushenkilöstön ja muiden asiantuntijoiden havaintojen perusteella huomioiden lapsen yksilölliset tarpeet. Sysmässä erityinen tuki toteutetaan päiväkoti Kastellissa, ryhmäperhepäiväkodissa Nuoramoisissa tai perhepäivähoidossa.

Erityislastentarhanopettaja toimii lasten, huoltajien ja päivähoidon ammattilaisten sekä lasten ja perheiden kanssa työskentelevien muiden ammattilaisten kanssa yhteistyössä. Erityislastentarhanopettaja on varhaiserityiskasvatuksen asiantuntija.

Yhteystiedot:
Erityislastentarhanopettaja puh. 044-7134 564

Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi