Sysmä Vaakuna

Mikä on Nuori-X?Nuorisotyötä verkossa Nuori-X:llä
Nuori-X on Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Lahden, Nastolan, Orimattilan ja Sysmän nuorten yhteinen tieto- ja neuvontapalvelu verkossa. Nuoret liikkuvat verkossa, ja siksi myös nuorisotyön tulee olla siellä läsnä. Lisäksi netissä annettavat neuvonta- ja tietopalvelut tavoittavat suuren osan nuorista tuoden tiedon ja keskustelumahdollisuuden myös haja-asutusalueiden nuorille.

Sivuston palveluihin kuuluu kysymys- vastaus -periaatteella toimiva Pulmakulma, jossa nuoret voivat esittää anonyymisti mieltään askarruttavia kysymyksiä. Vastaajina toimivat nuorisonohjaajat apunaan eri asiantuntijoista koostuva verkosto. Lisäksi sivusto sisältää seudullisen tapahtumakalenterin ja tietopankin, jossa on valmiiksi pureskeltua ja luotettavaa tietoa nuoren elämään liittyvistä asioista.

Nuoren näköinen saitti

Sivuston ilmeen on luonut Lahden nuorisopalveluiden nuorten mediatyöpajassa työskennellyt Mikko Tavi. Sivuston suunnitteluvaiheessa nuoret pääsivät vaikuttamaan ulkoasuun ja sisältöihin vastaamalla kouluilla sekä nuorisotaloilla järjestettyyn kyselyyn. Kyselyyn vastasi yhteensä 643 nuorta. Visuaalinen ilme valikoitui, suurimmalla äänimäärällä, kolmen erilaisen vaihtoehdon joukosta. Voittajaa rikastutettiin vielä vastauksista saatujen kommenttien ja toiveiden avulla.

Samassa kyselyssä nuorilta tiedusteltiin asioita, joista he haluaisivat saada enemmän tietoa, sekä asioita, jotka aiheuttavat heille murheita ja, joihin he kaipaisivat aikuisen tukea. Saatuja vastauksia on hyödynnetty tietopankin ja asiantuntijaverkoston kokoamisessa.

Nuori-X

Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi