Sysmä Vaakuna

Nuori työ

NUORI TYÖ  - yhdessä nuorten parhaaksi!


Nuori työ -toiminnan mahdollistavat  yhteistyössä Lions Club Sysmä , Sysmä Itte -säätiö, Sysmän Yrittäjät ja Sysmän kunta. Nuori työ tarjoaa työtä 14-21 -vuotiaille nuorille. Nuoren tulee täyttää 14 vuotta ennen työn alkua.

Näiltä sivuilta löydät mahdollisia avoimia työpaikkoja. Kaikki työpaikat eivät ole nähtävissä Nuori työ -sivuilla, vaan nuori ja työpaikka voivat sopia asiasta myös suoraan keskenään ja ottaa sitten yhteyttä Nuori työ -yhteyshenkilöihin työsopimuksen tekoa varten.

Työsopimus

Nuori työ -hankkeessa nuori tekee työsopimuksen Sysmän kunnan kanssa, ja palkan nuorelle maksaa Sysmän kunta. Syksyllä kunta laskuttaa työpaikoilta 70% nuoren palkkakustannuksista, tuki on siis 30% palkkakuluista. Työnantajan velvollisuudet, kuten työntekijän vakuutukset kuuluvat kunnalle.

Työsopimuksen pituudesta päättävät työpaikan edustaja ja nuori yhdessä. Työsopimus voi olla enintään 280 tuntia (8 viikkoa, jos työpäivät ovat 7 tuntia/päivä). Vähimmäispituutta ei ole määritelty. Työsopimus on tehtävä aina ennen työn aloittamista, ja sopimus tehdään yhdessä kunnan edustajan kanssa.

Palkka

Nuorelle maksettava peruspalkka on 7,50 euroa/tunti. Jos nuoren tekemään työhön sisältyy työaikakorvauksia  (esim. ilta-, lauantai- ja/tai sunnuntaityötä) maksetaan KVTES:n mukaiset korotukset, yötyötä klo 22-06) nuoret eivät tee. Palkka maksetaan työpaikan edustajan hyväksymän työvuorolistan mukaan.

Jos olet nuori työnhakija, seuraa Nuori työ -infoa näiltä sivuilta sekä ole itsekin aktiivinen työnhakija.

Jos olet työpaikan edustaja, ja haluat tarjota työpaikkaa nuorelle, ota yhteys nuoriso- ja liikuntapäällikkö Tuija Pessaan, niin työpaikkasi saadaan nuorten haettavaksi nettisivulle.

Yhteyshenkilöt
Nuoriso- ja liikuntapäällikkö Tuija Pessa 044 7134533 - avoimet työpaikat, työsopimukset, nettisivujen päivitys
Oppilaanohjaaja Tarja Sohkanen 044 7134543 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@sysma.fi


TYÖSOPIMUS käytä tätä pohjaa, vanhat työsopimukset eivät kelpaa

TUNTILISTA/TYÖVUOROLISTA

OHJEET NUORELLE JA TYÖPAIKALLE

PEREHDYTTÄMISOHJE TYÖPAIKALLE

Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi