Sysmä Vaakuna

Avustukset


Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät järjestöt. Kunnallinen nuorisotoimi tukee kunnassa harjoitettavaa nuorisotyötä avustamalla nuorisojärjestöjen toimintaa vuosittain jaettavilla avustuksilla. Avustusten hakuaika on tammi-helmikuussa ja siitä ilmoitetaan Lähilehdessä, kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä nuoriso- ja liikuntatoimen kotisivuilla.


Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi