Sysmä Vaakuna

Ostopalvelujen kilpailutus 2017


Tarjouspyyntö
Lomake_Tarjous maatalouslomituspalvelujen tuottamisesta
Lomake_Työkokemus, ammattitaito, suomen kielen taito
Lomake_Tarjousten vertailu
Ostopalvelusopimus malli


Yleistä maatalouslomituksesta                                            

Lomituspalvelujen Sysmän paikallisyksikkö vastaa maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestämisestä 1.1.2009 alkaen oman kuntansa lisäksi Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Kuhmoisten, Joutsan, Kärkölän, Luhangan, Padasjoen, Pertunmaan ja Toivakan kuntien sekä Heinolan kaupungin alueella. Vuosittain lomitetaan noin 28 000 lomituspäivää 331 maatilalla.  Vuonna 2016 vuosilomaan oikeutettuja yrittäjiä on 490.

Lomitusyksikön alueella lomittaa noin 80 vakituista tai sen luonteista lomittajaa, lisäksi määräaikaisia perheenjäsen- tai vastaavia lomittajia. Lomitusyksikkö ostaa myös ammatinharjoittajilta lomituspalvelua. Hallinnossa toimii 3 lomituspalveluohjaajaa, lomituspalvelukoordinaattori ja lomituspalvelujohtaja.
 

Lomitusnetti yrittäjille ja lomittajille

Lomituspalvelujen tehostamiseksi ja asiakaspalvelun parantamiseksi olemme ottaneet käyttöön selainpohjaisen Lomitusnetin sekä tekstiviestipalvelun Tentrion. Maatalousyrittäjä pystyy katsomaan lomitustietojaan, lomaseurantaansa ja lomasaldojaan sekä tekemään lomituspyynnön ja sijaisapuhakemuksen nettiosoitteessa www.lomitus.fi  Ohjelmaan kirjautumisessa yrittäjä tarvitsee henkilökohtaiset nettipankkitunnukset. Suosittelemme tutustumista tähän paikka- ja aikariippumattomaan mahdollisuuteen!

Lomittajan Lomitusnetti löytyy osoitteesta http://lomittaja.mela.fi Voidakseen käyttää Lomitusnettiä lomittajan tulee ilmoittaa sähköpostiosoitteensa lomatoimistoon. Lomittaja näkee mm. vahvistetut työvuorolistansa Lomitusnetistä.

Tentrio

Tentrio viestipalvelulla lomahallinto pystyy tiedottamaan samanaikaisesti ja nopeasti kaikille viestin vastaanottajille tekstiviestinä tietoa esimerkiksi vapaista lomittajista ja lomittajille työkokouksesta. 


Lomituspalveluohjaajat tavoittaa puhelimitse arkisin klo 10.00 - 14.00.

Jätä viesti vastaajaan jos emme pääse vastaamaan, niin otamme yhteyttä.

           


Sysmän, Heinolan, osin Hartolan ja   Asikkalan alueella
lomituspalveluohjaaja
Päivi Pulkkinen (sijainen Virpi Mustonen)  Puh. 044 713 4521 
e-mail: etunimi.sukunimi@sysma.fi 

                                Joutsan, Luhangan, Pertunmaan, Toivakan ja osin Hartolan alueella lomituspalveluohjaaja
Piia Mäkinen
Puh. 044 713 4517
e-mail: etunimi.sukunimi@sysma.fi
Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Padasjoen, Kuhmoisten ja osin Asikkalan alueella
lomituspalveluohjaaja
Eeva Koivisto
Puh. 044 713 4518
e-mail: etunimi.sukunimi@sysma.fi

Henkilöstöhallinnosta
sekä asiakaspalvelusta vastaa
lomituspalvelukoordinaattori
Irina Leppänen
Puh. 044 713 4515
e.mail: etunimi.sukunimi@sysma.fiPaikallisyksikön vastuuhenkilönä
toimii lomituspalvelujohtaja
Taina Blomqvist
Puh. 044 713 4514
e-mail: etunimi.sukunimi@sysma.fiSysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi